privremeni pročelnik

Županijski savjet osnovan je s ciljem promicanja i usklađivanja prometno preventivnih-aktivnosti sigurnosti u prometu i razvijanju prometne kulture sudionika u prometu na cestama Primorsko-goranske županije, a njegovi članovi imenuju se iz reda znanstvenih i stručnih djelatnika iz oblasti značajnih za sigurnost prometa na cestama te iz redova državnih, županijskih i lokalnih tijela i organizacija od značaja za sigurnost u cestovnom prometu.

Županijski savjet je u proteklom dugogodišnjem uspješnom djelovanju pokrenuo brojne inicijative i aktivnosti za rješavanje širokog spektra pitanja i problema iz iznimno kompleksnog područja sigurnosti prometa te je postao prepoznatljiv i izvan granica Županije.

Sukladno obvezujućem postupku 22. studenog 2021. godine Župan je donio Odluku o imenovanju 7 saziva saziva Županijskog savjeta

U Županijski savjet imenovani su slijedeći članovi:

1. prof.dr.sc. Hrvoje Baričević, redovni profesor na Pomorskom fakultetu, za predsjednika

2. dr. sc. Ivica Barišić, prof.v.š., pročelnik Prometnog odjela Veleučilišta u Rijeci, za dopredsjednika

3. doc.dr.sc. Robert Maršanić, ravnatelj Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije, za dopredsjednika

4. Zdravko Lisac, voditelj Odsjeka za promet i veze u Upravnom odjelu za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije, za tajnika

5. Jure Jurković, policijski službenik iz Službe za sigurnost cestovnog prometa Policijske uprave Primorsko-goranske županije, član

6. Lada Pažanin, predsjednica Prekršajnog odjela Općinskog suda u Rijeci, članica

7. Danijel Frka, rukovoditelj Sektora prometa u Rijeka promet d.o.o. Rijeka, član

8. doc.dr.sc. Suzana Janković, pomoćnica ravnatelja za kvalitetu zdravstvene zaštite – Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ, članica

9. Hrvoje Ordulj, glavni inženjer Sektora za promet, Hrvatskih autocesta d.o.o., član

10. Vedran Devčić, viši stručni savjetnik HGK- Županijska komora Rijeka, član

11. Marko Drpić, ravnatelj Direkcije za prometno redarstvo, Grad Rijeka, član

12. Nada Milošević, pročelnica Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije, članica

13. dr.sc. Mile Perić, tajnik Autokluba Rijeka, član

14. Bojan Petran, nastavnik stručnih predmeta u Prometnoj školi Rijeka, član

15. Silvana Sorić, rukovoditelj ispostave Hrvatske ceste d.o.o.- Ispostava Rijeka, članica

16. David Stankić, Rukovoditelj službe upravljanja i sigurnosti prometa, Bina Istra upravljanje i održavanje d.o.o., član

17. Davor Vukobrat, dr.med.spec., ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije, član

18. Tomislav Crnković, viši inspektor cestovnog prometa Sektora inspekcije sigurnosti cestovnog prometa i cesta, Uprave za cestovni promet pri Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, član

Poziv

Ulaganja Primorsko-goranske županije u ceste na području Gorskog kotara u 2023. godini

U četvrtak, 26. siječnja u 10.00 sati u sjedištu Primorsko-goranske županije, župan Zlatko Komadina i ravnatelj Županijske uprave za ceste PGŽ Robert Maršanić predstavit će ulaganja Primorsko-goranske županije u ceste na području Gorskog kotara u 2023. godini u iznosu od preko 2,6 milijuna eura.

Vijest

Održana 5. sjednica Županijskog operativnog centra za provedbu Plana intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora

Zapovjednik ŽOC-a Darko Glažar izložio je Izvješće o radu na provedbi Plana intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora u Primorsko-goranskoj županiji u 2022. godini.