Pročelnica

Županijski savjet osnovan je s ciljem promicanja i usklađivanja prometno preventivnih-aktivnosti sigurnosti u prometu i razvijanju prometne kulture sudionika u prometu na cestama Primorsko-goranske županije, a njegovi članovi imenuju se iz reda znanstvenih i stručnih djelatnika iz oblasti značajnih za sigurnost prometa na cestama te iz redova državnih, županijskih i lokalnih tijela i organizacija od značaja za sigurnost u cestovnom prometu.

Županijski savjet je u proteklom dugogodišnjem uspješnom djelovanju pokrenuo brojne inicijative i aktivnosti za rješavanje širokog spektra pitanja i problema iz iznimno kompleksnog područja sigurnosti prometa te je postao prepoznatljiv i izvan granica Županije.

Sukladno obvezujućem postupku 11. studenoga 2013. godine Župan je donio Odluku o imenovanju saziva Županijskog savjeta.

U Županijski savjet imenovani su slijedeći članovi:

– Boris Skeledžić, voditelj Službe za sigurnost cestovnog prometa Policijske uprave Primorsko-goranske županije, za predsjednika,
– Davor Grotić, predsjednik Prekršajnog suda u Rijeci, za dopredsjednika,
– Livio Hubička, voditelj Regionalnog ispitnog centra Hrvatskog auto – kluba, Rijeka, za dopredsjednika,
– Zdravko Lisac, voditelj Odsjeka za promet i veze pri Upravnom odjelu za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije, za tajnika,
prof.dr.sc. Hrvoje Baričević, redovni profesor na Pomorskom fakultetu Rijeka, clan
– mr. sc. Ivica Barišić, pročelnik Prometnog odjela Veleučilišta u Rijeci, član
– Ivan Čule, voditelj Odsjeka za promet i veze u Hrvatskoj gospodarskoj komori – Županijska komora Rijeka, član,
– Danijel Frka, rukovoditelj Sektora prometa u Rijeka promet d.o.o. Rijeka, član,
– mr.sc. Matija Glad, rukovoditelj ispostave Hrvatske ceste d.o.o.- Ispostava Rijeka, član,
– prof.dr.sc. Vladimir Mićović, ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, član,
– Nada Milošević, pročelnica Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije, član,
– Robert Mišan, ravnatelj Direkcije za prometno redarstvo, Odjel gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeka, član,
– Rajko Morić, rukovoditelj Tehničke ispostave Rupa, Autocesta Rijeka-Zagreb d.d., član,
– Mladen Preden, nastavnik stručnih predmeta u Prometnoj školi Rijeka, član,
– David Stankić, pom. Rukovoditelja službe sigurnosti i upravljanja BinaIstre d.d., član,
– Davor Vukobrat, dr.med.spec., ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije,
– Ivan Vulić, viši inspektor Inspekcije cestovnog prometa i cesta pri Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Rijeka, član.

Vijest

Održana 16. sjednica Županijskog operativnog centra za provedbu Plana intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora u PGŽ

U sjedištu Primorsko-goranske županije održana je 16. sjednica Županijskog operativnog centra za provedbu Plana intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora u PGŽ. Nakon usvajanja zapisnika s prethodne sjednice, zapovjednik ŽOC-a doc.dr.sc. Darko Glažar izložio je stanje operativnih priprema i pripravnost subjekata iz Plana intervencija za provođenje mjera u slučaju iznenadnog onečišćenja mora tijekom turističke sezone 2020.

Vijest

PGŽ uskoro započinje radove na rekonstrukciji ribarske luke Pumpurela u Rabu

Ravnatelj ŽLU Rab Nenad Debelić potpisao je Ugovore o početku radova u ribarskoj luci Pumpurela s predstavnicima izvođača radova, nadzora i vođenja projekta. Glavni cilj rekonstrukcije gata „Pumpurela“ je cjelovito uređenje ribarske infrastrukture za potrebe ribara na postojećem lukobranu „Pumpurela“, što je nastavak ulaganja Primorsko-goranske županije u pomorsku infrastrukturu o čemu je više rekao župan