Pomorski promet

01.01.2020

Pomorski promet na području Primorsko-goranske županije odvija se u okviru djelatnosti javnog linijskog prijevoza za čije je praćenje i poticanje zadužen Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze.

Javni linijski prijevoz prema odredbama Zakona o prijevozu linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu predstavlja svaki oblik prijevoza putnika, tereta i vozila u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske koji se obavlja prema javno objavljenim uvjetima.

Najveći udio u obavljanju ove pomorske djelatnosti zasigurno ima nacionalni brodar Jadrolinija d.o.o koji uspješno povezuje otoke i kopno putem trajektnih, brodskih i brzobrodskih linija.

Osim Pomorskog zakonika (181/04) kojim je utvrđena osnovna pravna regulativa i pojmovi iz ove pomorske djelatnosti, zakonodavac je u proteklom razdoblju donio novelirani zakon i podzakonske akte kojima se u cjelovitosti obrađuje način koncesioniranja brodskih, brzobrodskih i trajektnih linija.

S ciljem uvođenja tržišnog oblika natjecanja i uključivanja drugih sudionika u obavljanje ove djelatnosti donesen je novi Zakon o linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (N.N. br 33/06); Uredba o uvjetima i postupku davanja koncesije za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu (132/06) te Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati brod i brodar za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu (130/06) s kojim je u potpunosti zaokružena pravna regulativa koja se odnosi na koncesioniranje brodskih linija.

U nastavku izvršenja svojih obveza Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu kojom se utvrđuju linije od državnog značaja (trajektne, brodske i brzobrodske).

Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze obavio je preliminarne razgovore s jednicama lokalne samouprave o potrebama pomorskog povezivanja i oživotvorenja aktivnosti u sferi pomorskog prometa na županijskoj razini. S tim ciljem izrađena je Studija opravdanosti uvođenja županijskih i lokalnih brodskih linija s prijedlogom mreža povezivanja kvarnerskih otoka međusobno i s kopnom naše i susjednih županija te studija Tehničko-tehnoloških preduvjeta održavanja prioritetnih cjelogodišnjih i sezonskih brodskih linija županijskog i lokalnog značaja sa modelom financijskog praćenja uvođenja i održavanja linija.

Nakon detaljne analize izrađenih studija i odgovarajućeg interesa društvene javnosti pristupit će se provedbi prehodnog postupka za davanje koncesija za linije od županijskog odnosno međužupanijskog značaja.

Vaši podaci
Ime
Prezime
E-mail adresa
Poruka
Prihvaćam Uvjete korištenja.