Županijske lučke uprave

Primorsko-goranska županija je u proljeće 1999. godine osnovala osam Županijskih lučkih uprava.

Cilj osnivanja ŽLU bio je da se formiraju samostalne ustanove koje upravljaju svojim područjem na moru i kopnu, tj. da se bave upravljanjem, održavanjem, korištenjem i izgradnjom luka otvorenih za javni promet.

Sukladno programskim odrednicama utemeljenim na Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama, na području PGŽ je Naredbom o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Primorsko-goranske županije (“Narodne novine” broj 41/15, 38/15, 98/19, 47/20) razvrstana je 101 luka otvorena za javni promet županijskog i lokalnog značaja, od toga 27 luka županijskog značaja i 74 luke lokalnog značaja.

Adresar

Lučke uprave