Dana 31. srpnja 2008. godine (“Narodne novine”, broj 92/2008) Vlada Republike Hrvatske donijela je Plan intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora (u daljnjem tekstu: Plan intervencija, “Narodne novine”, broj 92/2008) .

Plan intervencija predstavlja dokument održivog razvitka i zaštite okoliša kojim se utvrđuju postupci i mjere za predviđanje, sprječavanje, ograničavanje, spremnost za i reagiranje na iznenadna onečišćenja mora i na izvanredne prirodne događaje u moru radi zaštite morskog okoliša.

Za onečišćenja uljem i/ili smjesom ulja razmjera manjeg od 2000 m3, za manji opseg i jačinu izvanrednog prirodnog događaja u moru primjenjuje se Županijski plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora.. Plan intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora u Primorsko-goranskoj županiji donijela je Županijska skupština 15. srpnja 2009. godine (“Službene novine” broj:26/09).

Za provedbu županijskog Plana intervencije nadležan je Županijski operativni centar (u daljnjem tekstu: ŽOC) kojega je sukladno članku 120. dana 14. studenoga 2008. imenovao župan (“Službene novine” broj: 47/08).

Uloga ŽOC-a
Županijski operativni centar (ŽOC) je tijelo odgovorno za provedbu postupaka i mjera predviđanja, sprječavanja, ograničavanja, spremnosti za i reagiranja po županijskom planu intervencija i za operativno sudjelovanje u provedbi Plana intervencija i Subregionalnog plana.

Područje djelovanja županijskog plana intervencija odgovara granicama županije.

Zadaci ŽOC-a su:
– operativno djelovanje prema Planu intervencija po nalogu Stožera,
– provedba županijskog plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora,
– provedba mjera sprječavanja onečišćenja mora,
– procjena opsega i jačine onečišćenja mora,
– obavješćivanje Stožera o nastalim onečišćenjima i poduzetim mjerama za sprječavanje i reagiranje,
– aktiviranje ljudstva, raspoložive opreme i sredstava s kopna, mora i zraka,
– davanje naloga ovlaštenim laboratorijima za uzorkovanje i analizu onečišćenja mora za vrijeme i nakon intervencije,
– donošenje odluke o načinu uklanjanja onečišćenja mora,
– donošenje odluke o uporabi disperzanata uz suglasnost Stožera,
– motrenje onečišćenog područja,
– donošenje odluke o načinu i mjestu odlaganja prikupljenog otpada,
– vođenje dnevnika o tijeku djelovanju, prikupljanje dokaza i dokumenata za izradu konačnog izvješća te izrađuje konačni obračun troškova,
– izvješćivanje javnosti o nastalom onečišćenju mora i poduzetim interventnim mjerama,
– izrada procjene sredstava za žurne intervencije,
– izrada i dostava tajništvu Stožera polugodišnjeg izvješća o praćenju stanja mora i izvršenim intervencijama,
– izrada godišnjeg izvješća,
– izrada godišnjeg programa rada,
– izrada prijedloga financijskog plana za provedbu županijskog plana intervencija,
– izrada procjene rizika i osjetljivosti područja primjene županijskog plana intervencija,
– predlaganje izrade i ažuriranja županijskog plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora.

BLOK Privici: za uređivanje prebacite prikaz bloka u “edit” mod
Popisi
Akt

Popis podvodnih arheoloških lokaliteta