Zamjenici župana

Župan i zamjenici Župana primaju građane utorkom od 10 do 14 sati, prema dogovoru s Kabinetom Župana.

Marina Medarić

Sjedište: Adamićeva 10/III.
T +385 51 351 603
F +385 51 351 648
marina.medaric@pgz.hr

Administrativna tajnica: Mirjana Uroda

Životopis

Marina Medarić rođena je 26. srpnja 1966. godine u Rijeci. Osnovnu školu završila je u Cresu, a srednju u Rijeci te stekla zvanje inokorespodent. Diplomirala je 1989. godine na stručnom studiju unutrašnje trgovine Ekonomskog fakulteta u Rijeci. Sa suprugom Željkom, sinom Andreom i kćerkom Frankom živi u gradu Cresu.

Cijeli profesionalni vijek radila je u Brodogradilištu Cres d.d. u Cresu, kao komercijalni referent, na poslovima rukovoditelja Sektora za pomorski prijevoz te Službe za sigurnosnu zaštitu luke. U dva mandata bila je predsjednica Nadzornog odbora.

Članica je Gradskog vijeća Grada Cresa od 2001. do 2013. godine te potpredsjednica Gradskog vijeća i savjetnica gradonačelnika. Od 2001.-2013.godine predsjednica je Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Cres, od 2010.-2013. godine članica je NO Turističke zajednice Grada Cresa, a od 2012.-2013. godine članica NO Jadrolinije. Od 2013.-2017.godine članica Upravnog vijeća Lučke uprave Rijeka, od 2015. godine članica povjerenstva Vlade RH za granice JLS, a od 2014.-2016. godine bila je članica Izaslanstva u domu regionalnih vlasti Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe.

U listopadu 2021 izabrana je za  potpredsjednicu Skupštine europskih regija (Assembly of European Regions – AER) i članicu Izvršnog odbora ove najveće međunarodne mreže regionalnih vlasti.

Članica je SDP-a od 2000.godine i predsjednica gradske organizacije SDP Cres od 2002.-2005. te od 2009. godine do danas. Od 2009. do 2017.godine članica je Županijskog odbora SDP PGŽ, a od 2016. do danas članica je Glavnog odbora SDP.

Vojko Braut

Sjedište: Adamićeva 10/III.
T +385 51 351 604
F +385 51 351 648
vojko.braut@pgz.hr

Administrativna tajnica: Mirjana Uroda 

Vojko Braut – Rođen 1983. godine u Rijeci, cijeli život proveo je na Sušaku, pa je tako pohađao i osnovnu školu na Vojaku. Nakon završene Prve sušačke hrvatske gimnazije, unatoč činjenici što su svi muškarci u obitelji strojari, odlučio je upisati studij na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci gdje je diplomirao i stekao zvanje diplomiranog pravnika.

Nakon položenog pravosudnog ispita i odrađenog vježbeničkog staža, 2013. godine počinje raditi kao odvjetnik u vlastitom odvjetničkom uredu. Od 2014. godine pa do izbora za zamjenika radi kao odvjetnik – partner u zajedničkom odvjetničkom uredu.

Od srednjoškolskih dana, kada je bio član debatnog kluba Opatija, strast za debatiranjem osjeća i danas. S prijateljima 2002. godine osniva debatni klub u Prvoj sušačkoj hrvatskoj gimnaziji u kojem je aktivan do 2006. godine, a 2003. godine osnivaju i debatni klub na Pravnom fakultetu sveučilišta u Rijeci.

U SDP se učlanio 2004., za vrijeme studija. U Forumu mladih SDP-a obnašao je niz dužnosti na lokalnoj i državnoj razini. Od 2005. do 2010. godine član je Izvršnog odbora SDP-a Rijeka, od 2010. do 2018. godine bio je član predsjedništva SDP-a Rijeka, a od 2018. do 2021. obnaša dužnost potpredsjednika SDP-a Rijeka i člana županijskog odbora SDP-a Primorsko-goranske županije.

Od 2016. do 2020. godine bio je član Glavnog odbora SDP-a Hrvatske i Izvršni tajnik za pravna pitanja.

Prvu priliku da konkretnije sudjeluje u lokalnoj politici i aktivizmu dobiva 2007. godine kada je izabran za predsjednika prvog saziva Savjeta mladih Grada Rijeke i tu dužnost obnaša do 2012. godine. Od 2012. godine do svibnja 2013. godine bio je član Županijske skupštine Primorsko-goranske županije, a u mandatu 2017.-2021. biran je za člana Gradskog vijeća Grada Rijeke.

Korisno je iskustvo bilo i predsjedanje Službeničkim sudom u PGŽ u mandatu 2013. – 2015. godine.

Od hobija i provođenja slobodnog vremena izdvaja maslinarstvo, kojim se na Krku bavi s ocem i dedom, te biciklizam.

Petar Mamula

Zamjenik Župana Mamula

Sjedište: Adamićeva 10/III.
T +385 51 351 605
F +385 51 212 648
petar.mamula@pgz.hr

Administrativna tajnica: Mirjana Uroda

Petar Mamula rođen je 4. ožujka 1977. godine u Ogulinu. Školovao se u Delnicama, gdje je završio Opću gimnaziju te u Zagrebu gdje je na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završio dodiplomski studij, smjer Stočarstvo/mljekarstvo. Živi u Delnicama sa suprugom Jelenom.

Od 2006. godine zaposlen je u Hrvatskom zavodu za poljoprivrednu savjetodavnu službu (od 2011. godine u sklopu Hrvatske poljoprivredne komore), a od 2012. u Poljoprivrednoj savjetodavnoj službi na poslovima Stručnog savjetnika za ruralni razvoj i EU programe na području Primorsko-goranske županije.

Od 2008.g. predsjednik je Lokalne akcijske grupe (LAG-a) Gorski kotar i član Hrvatske mreže za ruralni razvoj.

Član je Vijeća srpske nacionalne manjine Primorsko-goranske županije i Grada Vrbovskog, Srpskog privrednog društva Privrednik – regionalne organizacije za Liku, Kordun i Gorski kotar te dugogodišnji član srpskog kulturnog društva “Prosvjeta” pododbora Gomirje unutar folklorne sekcije, a član je i Nogometnog kluba Gomirje.