Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata lokalnih akcijskih grupa iz područja poljoprivrede i ribarstva u 2024. godini

15.02.2024

U Proračunu Primorsko-goranske županije za 2024. godinu, Razdjel 08. Upravni odjel za turizam poduzetništvo i ruralni razvoj, planirana su sredstva namijenjena za sufinanciranje programa i projekata lokalnih akcijskih grupa iz područja poljoprivrede i ribarstva u 2024. godini.

Predmet ovog Javnog natječaja je prikupljanje prijava programa i projekata lokalnih akcijskih grupa iz područja poljoprivrede i ribarstva koje će financirati Primorsko-goranska županija (u daljnjem tekstu: Županija) u 2024. godini.

BLOK Privici: za uređivanje prebacite prikaz bloka u “edit” mod
Vaši podaci
Ime
Prezime
E-mail adresa
Poruka
Prihvaćam Uvjete korištenja.