Članovi ŽS PGŽ

12.05.2022

Aktualni popis članova Županijske skupštine Primorsko-goranske županije za mandatno razdoblje 2021. – 2025. godina

Mario Alempijević

(AM)

e-mail: mario.alempijevic@zspgz.hr

Boris Bačić

(HDZ)

e-mail: boris.bacic@zspgz.hr

Sanja Beljan Brkić

(HDZ)

e-mail: sanja.beljan.brkic@zspgz.hr

Vesna Blanuša

(SDSS)

e-mail: vesna.blanusa@zspgz.hr

Ivan Bogdanić

(HDZ)

e-mail: ivan.bogdanic@zspgz.hr

Marko Boras Mandić

(UK)

e-mail: marko.boras.mandic@zspgz.hr

Franjo Butorac

(PGS)

e-mail: franjo.butorac@zspgz.hr

Gabrijela Gorjanac Kapša

(SDP)

e-mail: gabrijela.gorjanac.kapsa@zspgz.hr

Miroslav Hrgovčić

(HDZ)

e-mail: miroslav.hrgovcic@zspgz.hr

Ivan Jakšić

(HDZ)

e-mail: ivan.jaksic@zspgz.hr

Dejan Jakšić

(SDSS)

e-mail: dejan.jaksic@zspgz.hr

Josip Katalinić

(MOST)

e-mail: josip.katalinic@zspgz.hr

Adelina Kunst

(SDP)

e-mail: adelina.kunst@zspgz.hr

Bojan Kurelić

(AM)

e-mail: bojan.kurelic@zspgz.hr

Željko Lambaša

(SDP)

e-mail: zeljko.lambasa@zspgz.hr

Morena Lekan

(Možemo)

e-mail: morena.lekan.stiglic@pgz.hr

Robert Marčelja

(PGS)

e-mail: robert.marcelja@pgz.hr

Marko Mataja Mafrici

(SDP)

e-mail: marko.mataja.mafricic@zspgz.hr

Robert Matić

(SDP)

e-mail: robert.matic@zspgz.hr

Boris Miklić

(HDZ)

e-mail: boris.miklic@zspgz.hr

Leonardo Pavela

(Nez)

e-mail: leonardo.pavela@zspgz.hr

Ivana Pečnik Kastner

(HDZ)

e-mail: ivana.pecnik.kastner@zspgz.hr

Orjen Petković

(Možemo)

e-mail: orjen.petkovic@zspgz.hr

Damir Pilepić

(PGS)

e-mail: damir.pilepic@zspgz.hr

Nedjeljko Pinezić

(UK)

e-mail: nedjeljko.pinezic@zspgz.hr

Snježana Podobnik

(PGS)

e-mail: snjezana.podobnik@zspgz.hr

Damir Popov

(HDZ)

e-mail: damir.popov@zspgz.hr

Boris Popović

(NL)

e-mail: boris.popovic@zspgz.hr

Isidora Rajković

(Nez)

e-mail: isidora.rajkovic@zspgz.hr

Loris Rak

(SDP)

e-mail: loris.rak@zspgz.hr

Iva Rinčić

(NL)

e-mail: iva.rincic@zspgz.hr

Vjekoslav Rubeša

(AM)

e-mail: vjekoslav.rubesa@zspgz.hr

Vice Sep

(HDZ)

e-mail: vice.sep@zspgz.hr

Srđan Srdoč

(IDS)

e-mail: srdan.srdoc@zspgz.hr

Davor Štimac

(NL)

e-mail: davor.stimac@zspgz.hr

Đurđica Tancabel

(HSU)

e-mail: djurdjica.tancabel@zspgz.hr

Marina Tomić Pujić

(HDZ)

e-mail: marina.tomic.pujic@zspgz.hr

Sanja Tomić

(HDZ)

e-mail: sanja.tomic@zspgz.hr

Ivo Vidotto

(NL)

e-mail: ivo.vidotto@zspgz.hr

Walter Volk

(SDP)

e-mail: walter.volk@zspgz.hr

Sanjin Vrkić

(HDZ)

e-mail: sanjin.vrkic@zspgz.hr

Davorka Vukelić

(SDP)

e-mail: davorka.vukelic@zspgz.hr

Ivo Zrilić

(HSS)

e-mail: ivo.zrilic@zspgz.hr

Davor Zubović

(HSU)

e-mail: davor.zubovic@zspgz.hr

Izabrani članovi 2021. – 2025.

članovi Županijske skupštine Primorsko-goranske županije za mandatno razdoblje 2021.-2025. godine.

Popis poslovnih subjekata u vlasništvu članova Županijske skupštine Primorsko-goranske županije u mandatu 2021. – 2025.

Vaši podaci
Ime
Prezime
E-mail adresa
Poruka
Prihvaćam Uvjete korištenja.