Rad povjerenstva za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama u Primorsko-goranskoj županiji

Dana 23. veljače 2017. godine Županijska skupština Primorsko-goranske županije donijela je Odluku o imenovanju Povjerenstva za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama u Primorsko-goranskoj županiji (Službene novine br. 5/17 i 26/17 – povjerenstvo više ne predlaže mjere davatelju koncesija).

Članovi Povjerenstva za praćenje su:
– Marino Jurdana, predstavnik Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, Lučka kapetanija Rijeka, predsjednik,
– Jasmina Delač, predstavnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša u Primorsko-goranskoj županiji, članica,
– Duško Brkić, predstavnik Ministarstva financija, Porezna uprava, Područni ured Rijeka, član.

Zadaci povjerenstva za praćenje
Povjerenstvo je dužno pisanim putem, bez odlaganja, izvijestiti davatelja koncesije o uočenim radnjama iz članka 30. i 69. Zakona, te drugim nepravilnostima.

Kada Povjerenstvo izvijesti davatelja koncesije, sukladno članku 9. Uredbe, Davatelj koncesije pozvat će ovlaštenika koncesije da se, u roku od 30 dana od dana dostave poziva, ako u odluci i ugovoru o koncesiji nije određen drugi rok, izjasni o razlozima zbog kojih mu se može oduzeti koncesija, te uskladi svoje postupanje s ugovorom o koncesiji.

Ako ovlaštenik koncesije u ostavljenom roku ne ukloni posljedice i uspostavi stanje kakvo odgovara ugovornim odredbama i Zakonu, davatelj koncesije može oduzeti koncesiju.

Rok za napuštanje pomorskog dobra ne može biti kraći od 90 dana od dana stupanja na snagu odluke o oduzimanju koncesije.