Javni poziv za dodjelu potpora temeljem Programa dodjele potpora male vrijednosti poduzetnicima na području Primorsko-goranske županije u 2023. godini

21.09.2023

Na temelju članka 4. Zakona o državnim potporama („Narodne novine“ broj 47/14i 69/17), članka 11. stavka 2. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (“Narodne novine” broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16), članka 52. stavka 1. točke23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 25. stavka 1.Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16, 19/16 – pročišćeni tekst i 16/21), Župan Primorsko-goranske županije dana 5. rujna 2023. godine, donio je Program dodjele potpora male vrijednosti poduzetnicima na području Primorsko-goranske županije u 2023. godini.

Na temelju točke VIII. Programa dodjele potpora male vrijednosti poduzetnicima na području Primorsko-goranske županije u 2023. godini („Službene novine“ broj 31/23) i točke I. Odluke o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu potpora temeljem Programa dodjele potpora male vrijednosti poduzetnicima na području Primorsko-goranske županije u 2023. godini (Župan, KLASA:024-01/23-01/34, URBROJ:2170-01-01/6-23-29, od 18. rujna 2023. godine) Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj objavljuje dana 21. rujna 2023. Javni poziv za dodjelu potpora temeljem Programa dodjele potpora male vrijednosti poduzetnicima na području Primorsko-goranske županije u 2023. godini.

Predmet ovog javnog poziva je dodjela potpora male vrijednosti poduzetnicima sa svrhom realizacije ciljeva Programa dodjele potpora male vrijednosti poduzetnicima na području Primorsko-goranske županije u 2023. godini.

Prezentacija Javnog poziva će se održati u ponedjeljak, 25. rujna 2023. s početkom u 16.00 sati u Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja Rijeka (Guvernerova palača).

Molimo da  potvrdite svoj dolazak putem elektronske pošte na  gospodarstvo@pgz.hr  na čemu Vam unaprijed zahvaljujemo.

BLOK Privici: za uređivanje prebacite prikaz bloka u “edit” mod
Vaši podaci
Ime
Prezime
E-mail adresa
Poruka
Prihvaćam Uvjete korištenja.