Geoinformacijski sustav pomorskog dobra Primorsko-goranske županije – GIS baza pomorskog dobra

01.01.2020

Zbog velikog broja podataka koji opisuju granice pomorskog dobra izrađen je Geoinformacijski sustav pomorskog dobra Primorsko-goranske županije – GIS baza pomorskog dobra.

Postojeća GIS baza pomorskog dobra sadržava sljedeće podatke:

– Utvrđene granice pomorskog dobra
– Tekstualni dio granice pomorskog dobra: Uredba Vlade RH (koja se objavljuje u Narodnim novinama) ili Rješenje Ministarstva
– Grafički dio granice pomorskog dobra u .pdf formatu
– Rješenje Državne geodetske uprave u pdf. formatu
– Popis katastarskih čestica koje ulaze u pojas pomorskog dobra
– Svi rasteri potrebni za podloge
– Granice pomorskog dobra u postupku
– Granice pomorskog dobra luka otvorenih za javni promet
– Granice pomorskog dobra luka posebne namjene
– Koncesije na pomorskom dobru

GIS granica pomorskog dobra izrađen je u ESRI Personal Geodatabase platformi kompatibilnoj ostalim GIS bazama u Primorsko-goranskoj županiji.

https://pgz.atlas14.com/

Zbog velikog broja podataka o koncesijama, Upravni odjel posjeduje program Koncesea, u kojem se nalaze podaci o zahtjevima za koncesije te podacima o svim koncesionarima na području Primorsko-goranske županije kojima je davatelj koncesije Županija.

Vaši podaci
Ime
Prezime
E-mail adresa
Poruka
Prihvaćam Uvjete korištenja.