Postupak evidentiranja i uknjižbe pomorskog dobra

01.01.2020

Pravilnik o evidentiranju i obilježavanju pomorskog dobra (NN br. 29/05) propisuje način obilježavanja pomorskog dobra, izradu, pregled i potvrđivanje geodetskog elaborata za potrebe evidentiranja pomorskog dobra, kao i provedbu elaborata u katastru i zemljišnim knjigama.

Geodetski elaborat pomorskog dobra izrađuje ovlaštena geodetska tvrtka na temelju traženja podnositelja zahtjeva za utvrđivanje granice pomorskog dobra, nakon što Rješenje o granici pomorskog dobra postane pravomoćno.

Geodetski elaborat pomorskog dobra (koji sadrži i popis katastarskih čestica koje su ušle u pojas pomorskog dobra) predaje se županijskom Povjerenstvu za granice pomorskog dobra koje potvrđuje da li je geodetski elaborat izrađen u skladu s aktom o utvrđivanju granice pomorskog dobra, te ga prosljeđuje nadležnom katastarskom uredu radi provedbe i potvrđivanja istoga u katastru nekretnina.

Nadležni katastarski ured o pregledanom i potvrđenom geodetskom elaboratu obavještava županijsko Povjerenstvo za granice pomorskog dobra, naručitelja geodetskog elaborata i nadležno državno odvjetništvo.

Geodetski elaborat provodi se u katastru zemljišta i katastru nekretnina temeljem zahtjeva nadležnog državnog odvjetništva.

Zahtjev za otpisivanje katastarskih čestica koje ulaze u pomorsko dobro iz postojećih zemljišno-knjižnih uložaka podnosi nadležno državno odvjetništvo, a prema popisu katastarskih čestica koji je sastavni dio geodetskog elaborata pomorskog dobra.

Vaši podaci
Ime
Prezime
E-mail adresa
Poruka
Prihvaćam Uvjete korištenja.