Zračno pristanište Rab

01.01.2020

Na temelju odluke Gradskog vijeća Grad Rab u srpnju 2004. je usvojio Prostorni plan uređenja Grada Raba koji je izradio Urbanistički institut Hrvatske d.d. u kojem je određena lokacija budućeg aerodroma. Makrolokacija aerodroma Rab nalazi se na jugoistoku otoka iznad trajektnog pristaništa Mišnjak, na području Kozji vrh.

Prema dosadašnjim planovima Primorsko-goranska županija zračno povezivanje otoka Raba sa sjedištem županije smatra važnim i za budući razvitak Raba potrebnim projektom. Sukladno tom stavu Primorsko-goranska županija je 2006. godine financirala izradu adekvatne projektne dokumentacije koja je dala odgovore na pitanja procjene troškova izrade optimalnog aerodroma te čini podlogu za izradu glavnog izvedbenog projekta.

Na temelju izrađene dokumentacije projekt je kandidiran za potporu EU sredstava te su ista odobrena 2010. godine. Trenutno je u izradi glavni izvedbeni projekt.

Vaši podaci
Ime
Prezime
E-mail adresa
Poruka
Prihvaćam Uvjete korištenja.